Skip to main content

Woningstichting HEEMwonen Kerkrade

De vraag aan ons:
Wij zoeken een -vrij specifieke- doelgroep aan toekomstige bewoners van ons vernieuwende project.

Monique Mommertz

Wij maakten:

  • Ingerichte 2D plattegronden
  • Ingerichte 3D plattegronden
  • 3D interieur visualisaties
  • Interactieve Roomstyler
  • Hand-out/brochure ontwerp

Super Local is een unieke gebiedsontwikkeling die HEEMwonen samen met haar partners heeft opgezet. Kenmerkend voor het project is dat zoveel mogelijk materialen en kwaliteiten uit het gebied, met voorheen 4 hoogbouw-flats, worden hergebruikt. 
HEEMwonen was op zoek naar toekomstige bewoners die zich thuis voelen in deze vorm van wonen. Maar omdat de bouw nog in volle gang was hebben wij gezorgd voor visualisaties van de toekomstige woningen. 

In overleg met HEEMwonen werd bekeken hoe wij dit op de meest passende wijze visueel konden maken. Er waren veel verschillende types appartementen en daarmee ook zeer diverse doelgroepen. Dit maakte het tot een leuke uitdaging. 

We zorgden voor een manier waarop het project, zoals gevraagd, toegankelijk werd. Wij maakten dit laagdrempelig en interactief. 
In deze werd de keuze gemaakt voor zowel 2D als 3D plattegronden en visualisaties van het interieur. De stijl van inrichten werd afgestemd op de bepaalde doelgroep. 
Tevens maakten wij een implementatie voor de website van de woningstichting mogelijk. De toekomstige bewoners konden namelijk via de 3D implementatie van Roomstyler zelf de verschillende appartementen naar eigen smaak inrichten!

Ineke Bartholomee

Author Ineke Bartholomee

More posts by Ineke Bartholomee